Host will Close 2019

     Contact mobil@meidericher.de

mpRes - LfS Replay Stats

mpRes » League » S3-League » 1 » Round 05 Qualifyingde | en

S3-League Season 1 - Round 05 Qualifying (replay) download
Version LfS 0.6P UFR KY3R
Time 17.04.2016, 19:30:15
Distance 20 Minutes
Daytime Afternoon
Weather Cloudy
Wind No Wind
Statistics Tables

Qualifying result

Pos. Name Laps Best Lap Gap [s] LH AU SH BH AC CV ST
100%: 2:32.38 | 103%: 2:36.95 | 105%: 2:39.99 | 107%: 2:43.04
1 Speed Senna/1 3 2:32.38 X X W
2 THR Mazdarati/1 6 2:32.57 + 0.19 X X W
3 [GRT]LRK-racer /1 3 2:32.71 + 0.33 X X X W
4 Ring /4 1 2:32.83 + 0.45 X X W
5 Camoradi/1 4 2:32.95 + 0.57 W
6 BMR-MondBrot/1 5 2:33.29 + 0.91 X X X W
7 BMR - Black/1 4 2:33.54 + 1.16 X X X W
8 CHR Kozaczenko/3 3 2:33.56 + 1.18 X X W
9 [GRT]AkuLambat/1 3 2:33.60 + 1.22 X X W
10 THR Daniel /1 3 2:33.67 + 1.29 X X W
11 CHR NorbertM/1 3 2:33.82 + 1.44 X X W
12 Migpha/1 6 2:34.71 + 2.33 X X W
13 xx151/1 4 2:35.46 + 3.08 X X W
14 Bingo Wings/2 3 2:36.68 + 4.30 W
15 GeneralPurpose/2 2 2:36.75 + 4.37 W
16 Temporato/3 3 2:36.81 + 4.43 X X X W
17 T©L Gutholz /2 4 2:38.62 + 6.24 X X W
18 9397 /4 4 2:39.88 + 7.50 W
19 gibotom/2 6 2:41.00 + 8.62 X W
20 Knuckles/4 1 2:51.68 + 19.30 X X W

Sector Times

Name Best Sector 1 Best Sector 2 Best Sector 3 Best Possibe Lap Best Lap
Sort: Time Gap [s] Lap Time Gap [s] Lap Time Gap [s] Lap Time Gap [s] Time Gap [s] Lap
Combined Best Lap: 2:32.18
Speed Senna/1 45.80 --- 2 54.27 0.07 2 52.31 0.13 2 2:32.38 --- 2:32.38 --- 2
THR Mazdarati/1 45.94 0.14 4 54.29 0.09 4 52.18 --- 3 2:32.41 0.16 2:32.57 0.19 3
[GRT]LRK-racer /1 46.11 0.31 1 54.20 --- 3 52.38 0.20 3 2:32.69 0.02 2:32.71 0.33 3
Ring /4 46.09 0.29 1 54.32 0.12 1 52.42 0.24 1 2:32.83 --- 2:32.83 0.45 1
Camoradi/1 46.15 0.35 3 54.35 0.15 3 52.45 0.27 3 2:32.95 --- 2:32.95 0.57 3
BMR-MondBrot/1 46.17 0.37 1 54.49 0.29 5 52.48 0.30 4 2:33.14 0.15 2:33.29 0.91 4
BMR - Black/1 46.28 0.48 2 54.47 0.27 2 52.70 0.52 4 2:33.45 0.09 2:33.54 1.16 2
CHR Kozaczenko/3 46.16 0.36 2 54.61 0.41 3 52.58 0.40 1 2:33.35 0.21 2:33.56 1.18 3
[GRT]AkuLambat/1 46.35 0.55 3 54.46 0.26 3 52.79 0.61 3 2:33.60 --- 2:33.60 1.22 3
THR Daniel /1 46.54 0.74 2 54.41 0.21 3 52.65 0.47 3 2:33.60 0.07 2:33.67 1.29 3
CHR NorbertM/1 46.22 0.42 1 54.48 0.28 1 52.70 0.52 1 2:33.40 0.42 2:33.82 1.44 1
Migpha/1 46.56 0.76 4 55.27 1.07 3 52.67 0.49 5 2:34.50 0.21 2:34.71 2.33 5
xx151/1 46.97 1.17 3 54.68 0.48 3 53.49 1.31 2 2:35.14 0.32 2:35.46 3.08 3
Bingo Wings/2 47.80 2.00 3 55.22 1.02 3 53.66 1.48 3 2:36.68 --- 2:36.68 4.30 3
GeneralPurpose/2 47.35 1.55 2 55.71 1.51 2 53.69 1.51 2 2:36.75 --- 2:36.75 4.37 2
Temporato/3 47.14 1.34 2 55.26 1.06 2 54.05 1.87 1 2:36.45 0.36 2:36.81 4.43 2
T©L Gutholz /2 48.50 2.70 3 55.39 1.19 3 54.54 2.36 4 2:38.43 0.19 2:38.62 6.24 3
9397 /4 47.78 1.98 4 56.45 2.25 1 54.94 2.76 3 2:39.17 0.71 2:39.88 7.50 4
gibotom/2 48.91 3.11 4 56.64 2.44 6 54.14 1.96 3 2:39.69 1.31 2:41.00 8.62 4
Knuckles/4 52.79 6.99 1 60.88 6.68 1 58.01 5.83 1 2:51.68 --- 2:51.68 19.30 1

Lap by Lap Analysis

Lap Speed Senna/1 THR Mazdarati/1 [GRT]LRK-racer /1 Ring /4 Camoradi/1 BMR-MondBrot/1 BMR - Black/1 CHR Kozaczenko/3 [GRT]AkuLambat/1 THR Daniel /1 CHR NorbertM/1 Migpha/1 xx151/1 Bingo Wings/2 GeneralPurpose/2 Temporato/3 T©L Gutholz /2 9397 /4 gibotom/2 Knuckles/4
Time 2:32.38 2:32.57 2:32.71 2:32.83 2:32.95 2:33.29 2:33.54 2:33.56 2:33.60 2:33.67 2:33.82 2:34.71 2:35.46 2:36.68 2:36.75 2:36.81 2:38.62 2:39.88 2:41.00 2:51.68
+ 0.19 + 0.33 + 0.45 + 0.57 + 0.91 + 1.16 + 1.18 + 1.22 + 1.29 + 1.44 + 2.33 + 3.08 + 4.30 + 4.37 + 4.43 + 6.24 + 7.50 + 8.62 + 19.30
100%: 2:32.38 101%: 2:33.90 103%: 2:36.95 105%: 2:39.99 107%: 2:43.04 >107%: >2:43.04 Pitstop Takeover Penalty Lap Rejoin
1 2:33.76 2:33.09 2:32.89 2:32.83 2:33.74 2:34.04 2:34.08 2:52.05 2:34.58 2:34.63 2:33.82 2:37.23 2:36.47 2:38.80 2:36.83 2:37.35 2:40.25 2:57.83 2:43.83 2:51.68
2 2:32.38 2:39.90 2:34.68   2:37.80 2:46.29 2:33.54 2:35.36 2:42.27 2:34.11 2:37.30 2:36.04 2:36.02 2:37.60 2:36.75 2:36.81 2:40.27 2:42.85 2:43.44  
3 2:49.70 2:32.57 2:32.71   2:32.95 2:33.80 2:34.11 2:33.56 2:33.60 2:33.67 2:35.38 2:35.41 2:35.46 2:36.68   2:37.98 2:38.62 2:42.32 2:42.23  
4   2:32.59     3:01.16 2:33.29 2:33.83         2:34.84 2:35.94       2:38.90 2:39.88 2:41.00  
5   2:46.85       2:37.13           2:34.71             2:45.73  
6   2:32.89                   2:41.98             2:46.34